กติกา

กติกาและเงื่อนไข

กติกาการร่วมสนุก

 1. ผู้ร่วมสนุกต้องร่วมลงคะแนนโหวตให้กับทีมที่มีผลงานการตกแต่งห้องที่ท่านชื่นชอบมากที่สุด โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและลงคะแนนได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
 2. สามารถลงคะแนนโหวตให้แต่ละทีมได้ 1 ครั้งทุกๆ 3ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาของกิจกรรม
 3. ทาง ดิ เอสเคป คอนโด จะทำการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 17 ตุลาคม 2558 ผ่านทาง

เงื่อนไขการร่วมสนุก

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fanpage ของ Facebook: The Escape Condominium
 2. ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบจากทางทีมงานแล้วว่า ไม่มีเจตนากระทำการทุจริต หรือกระทำการใดๆอันผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อย่างเช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ การเพิ่มยอดคะแนนโหวตโดยการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมภายนอกหรือแม้กระทั่งการสร้าง Account ใหม่ขึ้นมาเพิ่มเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว รวมไปถึงการใช้โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลคะแนนโหวตรวมของทางโครงการ เป็นต้น
 3. ในกรณีที่ทางทีมงานตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต หรือผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่กระทำการดังกล่าวออกจากระบบโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
 4. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ทางทีมงาน ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุกกิจกรรมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของทีมงานเป็นที่สิ้นสุด
 6. กิจกรรมร่วมสนุกนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับทาง Facebook ทั้งสิ้น

ของรางวัล

 1. iPad mini จำนวน 1 รางวัล
 2. บัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex จำนวน 35 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง

หมายเหตุ: รางวัลทั้งหมดมีมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

การรับรางวัล

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านใดที่ได้รับรางวัลเป็น iPad mini จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองที่ ดิ เอสเคป คอนโดมิเนียม พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นจำนวน 5% ของมูลค่าของรางวัลในรูปแบบเงินสด ทั้งนี้ ทางทีมงานจะติดต่อผ่านทาง Facebook Message ของผู้โชคดีเพื่อทำการนัดหมายและแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลอีกครั้ง
 2. ส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ทางทีมงานจะติดต่อผ่านทาง Facebook Message ของผู้โชคดีเพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัลอีกครั้ง

Leave a Reply